Varför du INTE ska lägga taket själv

Självklart kan du lägga taket själv. Om du har den kunskap som krävs. Så är det med alla renoveringar som behöver göras. Har du kunskapen, rätt material och tiden som behöver läggas ner är det inte några problem. Men alla har inte det. Det finns därmed flera orsaker till att du inte bör lägga taket själv och istället ta hjälp av takläggare.

  1. Fackmannamässigt genomfört

När en takläggare lägger taket så följer de byggnormer och säkerhetsaspekter som finns. De ger även garanti under ett visst antal år. Skulle det mot förmodan komma in fukt via taket är det denna takläggare som får återkomma och åtgärda problemet utan att du betalar något. Men genom att det är fackmannamässigt gjort är risken mycket liten att det behöver uppstå någon reklamation.

Om du istället lägger taket själv är det inte säkert att du gör allt exakt korrekt. Vid ett litet mindre fel kan det lättare komma in fukt. I flera undersökningar har det visat sig att när privatpersoner renoverar sina badrum blir det flera gånger större risk för fuktskada. Att detta även bör gälla för takrenoveringar är ingen svår gissning.

  1. Det är inte värt det…

Vad kostar det dig att lägga taket själv? I tid och energi. Vad kostar det att låta en takläggare göra det? Självklart kan du lägga hela din semestervecka på att renovera taket och om det är vad som lockar på semester är det självklart något du bör göra. Men om det inte är vad du helst lägger semestern bör det ställas mot kostnaden för takläggare.

  1. Ur ett säkerhetsperspektiv

Hur skulle du skapa säkerhet när du är uppe på hög höjd? Väldigt många använder en stege för att komma upp på taket varpå man sedan ”rör sig sakta och stabilt” på taket när taket ska läggas. Någon mer säkerhet än så skapas inte.

En takläggare måste däremot följa vissa lagar. Allt arbete som sker på en höjd på över 2 meter räknas som arbete på hög höjd vilket därmed är det takläggare stockholm det innebär en rad olika säkerhetsrutiner.

Som privatperson finns inte några lagar som begränsar arbete på hög höjd vilket gör att många rör sig på taket utan någon som helst säkerhetsdetalj. Detta utan att vara van med att röra sig på tak. Samtidigt måste alltså erfarna takläggare ha en betydligt större säkerhet. Skulle de snubbla, ramla eller kliva snett finns allt från skyddsnät och skyddsstaket till skyddssele som fångar upp dem.

Självklart kan du hyra dessa säkerhetsprodukter när takarbete ska ske. Men då tillkommer en hel del kostnader och dessutom bör man ha kunskaper kring hur de används för att en total säkerhet ska uppnås. Även denna kunskap har takläggare då deras arbetsgivare måste, och enligt lag, utbilda dem i grundläggande kunskap gällande säkerhet på hög höjd.

Om du har kunskapen att lägga taket på ett fackmannamässigt sätt kan du lägga taket själv. Detta förutsatt att du anser att tiden du lägger ner är värd det lägre priset samt att du har kunskap och material för säkert arbete.