Vid dödsfall – det här ska du göra

Som nära anhörig är det många saker som behöver ordnas när ett dödsfall äger rum. Dels ska man givetvis informera andra nära och kära och ganska snabbt kontakta en begravningsbyrå men det finns även annat som är bra att ha koll på. Vissa saker sker automatiskt men när det gäller uppsägning av avtal, abonnemang och medlemskap finns en del praktiskt att ordna med och dessutom tillkommer andra mindre åtgärder som dock är nödvändiga.

Informera andra anhöriga
Är man den första som fått reda på att en familjemedlem eller annan nära anhörig har gått bort behöver man informera om dödsfallet. Dödsbodelägare är en eller flera personer som har rätt att ärva dödsboet som ska ta del av informationen i första hand. Vidare kontaktas andra familjemedlemmar, anhöriga, vänner och arbetskollegor.

Säg upp avtal och olika medlemskap

Finns abonnemang, medlemskap eller andra avtal är det bra att säga upp dessa så snart som möjligt för att undvika onödiga kostnader med begravningsbyrå. Se även till att avsluta autogiron och stående överföringar om den avlidne haft några sådana. Enklast är att kontakta banken, för att samtaget kolla om det finns något bankfack som behöver sägas upp eller några kort som ska spärras.

Kontakta en begravningsbyrå

För ett värdigt och minnesvärt avslut är det många delar som ska fall på plats och det vanligaste sättet att planera för en begravning är att ta hjälp av en begravningsbyrå. Man får mycket värdefull hjälp med utformning av ceremoni, som val av kista, musik, blommor och eventuell bokning med präst och kyrka. Även utformning av minnesstund och praktiska saker som myndighetskontakter och transport av den avlidne.

Övrigt

Samtidigt som man är i full gång med att planera begravningen hos en begravningsbyrå finns det andra små saker som behöver göras, som att kolla upp skulder från utländska sportspel . Finns till exempel husdjur kvar behöver man se till att dessa får ett nytt hem. ID-handlingar som körkort och pass ska makuleras och eventuella vapen ska lämnas till polisen. Har den avlidne haft hemtjänst måste denna meddelas och överblivna mediciner ska lämnas hos ett apotek.

Om man som dödsbodelägare känner sig osäker på alla moment i samband med dödsfallet kan man be en begravningsbyrå om råd. Dom är väl insatta i allt som behöver göras i samband med att någon går bort och fungerar som ett bra stöd genom hela processen. Det kan dessutom vara skönt att ta hjälp från andra nära anhöriga så att man inte behöver bära hela bördan på egen hand. read more